Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metaxasova linie-fort Lisse, část 2.

 

"Normální" návštěvník tvrze Lisse absolvuje prohlídku s průvodcem a je spokojen. Ne tak část účastníků našeho zájezdu, která už sama sebe nazývá "betonová loby". Náš řecký průvodce sice poněkud zdráhavě, ale přece jen svolil, abychom vyrazili na průzkum do volného terénu směrem k vrcholu. Převýšení 140m nad okolním terénem není sice nijak závratné, ale při proplétání se mezi křovím a kameny to zas tak moc procházka nebyla. Navíc jsme měli jen 2 hodiny času a nebylo to vůbec moc. Na alespoň základní průzkum by bylo třeba alespoň den, tohle byly vyloženě dostihy. A protože jsem fotil ze stativu, zůstala mi po celou dobu role posledního člena, který jen dobíhá a opět ztrácí kontakt. Nakonec se mi podařilo letem-světem zdokumentovat fortifikace, na které jsme narazili, ale bez detailnějšího průzkumu se mi stejně nepodařilo prostor dostatečně zdokumentovat. Zaměřovat objekty GPS bych naprosto nestíhal a následné určování podle leteckých map dost selhalo-nejsou dostatečně detailní. Vytvořená mapa tomu odpovídá-jde spíše o schema, kde objekty mimo jižní hranu vrcholu jsou zakresleny spíše intuitivně. Popis je tentokrát nikoli podle trasy postupu, ale od nejlépe definovaného bodu, kterým byl vrchol kopce.

V nejvyšším místě je postaven zdaleka viditelný kříž. Několik metrů od něho jižním směrem spadá svah velice strmě dolů. A na této hraně byla vybudována celá řada objektů. Přímo na základ kříže navazuje poškozený objekt pro 2cm protiledlový kanón Rheinmetall vz. 1930 krytý plechovou kopulí. Na jeho podlaze se dochovaly 3 pilíře pro instalaci děla. Součástí objektu je i stanoviště pozorovatele a dálkoměru. Umístění na kótě umožňovalo dokonalý přehled. Nalézá se na týlové straně kopce, takže zásah dělostřelectvem byl možný jen při úplném obklíčení tvrze. Pro útok letectva ale mohl poskytovat dobrý cíl. To ostatně platí i pro ostatní objekty na hraně svahu.

Směrem k západu zpevňuje jižní hranu svahu kamenná zeď a u ní snad nějaký objekt. Nebyl jsem u něho. Sešplhal jsem až k dalšímu objektu pro kulomet směřujícímu palby k jihu. Není poškozen a postrádá typické maskování drátěným pletivem a kameny. Jeho střílnu ale zazdili. Následuje dochovaný (nebo postavený po válce) objekt pro minomet. Pravděpodobně disponoval pancéřováním. Směrem k východu má ve zdi kónický obdélníkový prostup, zřejmě pro optickou sinalizaci. O něco severněji se nalézá prefabrikovaný vstup do podzemí, které pravděpodobně spojovalo objekty v tomto sektoru. Průzkum bohužel nebylo možno provézt......

Na samém konci hřebínku je kamenná stavba se stropem svažujícím se k západu. Neviděl jsem žádné otvory a tak nedokáži určit její určení. Zajímavý je pohled k západu do Nevrokopjonské kotliny se zaplavenými plochami. Někde v protilehlých kopcích se skrývají další tvrze-Partalouska a Perithori. Útočícím německým jednotkám opravdu nebylo co závidět.

Objekty na západním úbočí směřující svoji palbu severně nebo severozápadně ukrývá poměrně hustý porost a tak je lze těžko lokalizovat na leteckých snímcích. Vojenské cesty jsou dnes neudržované. Nejvýše stojí objekt pro dělo s odstřelenou spodní částí stěny se střílnou. Dostupný je tak interiér bez jakýchkoli stop vybavení, ale s dobře patrnou armaturou. V levém zadním rohu je třeba dát pozor na hlubokou kolmou šachtu do podzemí. Ještě severněji narazíme na další tvrz. V tomto případě se jedná o vchodový a kulometný objekt. Západně o kulometného najdeme další zničené a tedy neurčené postavení. Nezjistil jsem, zda bylo rovněž spojeno s podzemím. Zajímavostí je kolmá vstupní šachta, vstupující do podzemí za kulometným objektem.

Vraťme se nyní k vrcholu a podívejme se, jakou obranu vybudovali Řeková od tohoto bodu směrem k východu. Východně od kříže běží hluboká skalní rozsedlina a u ní se dochovala betonová nádrž na vodu a část kamenných zdí baráku. Na hraně svahu jihozápadním směrem najdeme dva nebo tři zničené objekty. Stupeň zničení je tak velký, že při zběžné prohlídce nelze určit ani jejich počet. V jejich týlu lze ale vstoupit (nevstoupil jsem) prefabrikovaným vchodem do podzemí. Opět se nastoluje otázka doby vzniku tohoto komplexu. Jeho účel je však evidentní. Směřoval palby na obranu výběžku kopce směrem jihovýchodně. Ten byl o zhruba 40m níže. Podle pořízeného snímku a leteckého pohledu zde byly umístěny kamenné baráky posádky a snad i nějaké betonové objekty. Výběžek obklopují cesty směřující k hlavním postavením a je rozryt hlubokými zákopy ve skále.

Dělostřelecké postavení na východním úbočí reprezentuje další, tentokrát nepoškozený, objekt. V jeho mohutné střílně vidíme umístění výdřevy a lišt, na kterých je upevněna. Dobře jsou zde patrné háky pro uchycení maskovacího pletiva. Objekt byl patrně napojem na podzemí, ale nebylo to zjištěno. Jak jsme vysledovali u řeckého opevnění, je dělostřelecký objekt chráněn objektem pro kulomet. V tomto případě se jedná opět o malou tvrz tvořenou vchodovým a kulometným objektem. Podzemní prostory obsahují skromný sál pro posádku a sociální zařízení. Východní úbočí směrem je chráněno hlubokou (těžko překročitelnou) ve skále vytvořenou rýhou. Její počátek a konec nebyl určen a na mapě není vyznačena. Dle V. Kupky se snad jedná o protitankovou překážkou. Snažil jsem si představit, jak sem po skále směřují PzKpfw II, ale nějak se mi to nepodařilo......

Vzhledem k mým aktivitám na MRU byl "třešničkou na dortu" nález řecké kabelové studny. O existenci pevnostní telefonní sítě na Metaxasově linii jsem sice věděl díky publikaci V. Kupky, nicméně její nalezení bylo dílem náhody. Nalézázá se v hřebínku stoupajícím k vrcholu. Pravděpodobné je její propojení s podzemím na severním výběžku a zřejmě i s dalšími, jižněji položenými, prostory. Pokud z ní směřovalo spojení i k západně položeným tvrzím Partalouska, Perithori a Dasavli nebo východně umístěnou tvrzí Pyramidoides nebylo zjištěno.

Prohlídka vrcholových postavení tvrze Lisse byla velice zběžná. Výše uvedený popis je velmi orientační. Vzhledem k minimu dostupných informací ale může sloužit jako základ zájemcům o detailnější průzkum.

 

 

PRAMENY

-vlastní průzkum 8.4.2015

-V. Kupka - Metaxasova linie, 1. vydání, 2001

-www.google.com/maps/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář